הילולת אור החיים הקדוש. חיים בן עטר

נפטר כשנה לאחר בואו לירושלים, בקיץ , בגיל 47 הִנְנוּ מִתְחַנְנִים וּבוֹכִים לְפָנֶיךָ ה' אָב הָרַחֲמָן עַל גָלוּת הַשְׁכִינָה הוֹשִׁיעָה ה' שְׁכִינָתְךָ וְדַבֵּק נַפְשֵׁינוּ בְּאַהֲבָתְךָ הַנְעִימָה וְהָעַרֵיבָה עַל נַפְשֵׁינוּ רוּחֵינוּ וְנִשְׁמָתֵינוּ וְייֵעוֹל מַלְכֵּנוּ בְּהֵיכְלֵיה
זמן קצר לאחר מכן לקה בלבו ומת וכך עשה ונזדמנו לו מזונותיו"

ספרי אור החיים: חנות ספרי קודש באונליין הגדול בעולם! מבחר ענק של ספרי קודש

בראשית הוקם ב מפעל תורני העוסק בההדרת כתביו והפצת זכרו, ארגון "ובחרת בחיים" העומד בנשיאות הרב , שההדיר את ספריו ומתמחה בחקר תולדותיו.

19
ספרי אור החיים: חנות ספרי קודש באונליין הגדול בעולם! מבחר ענק של ספרי קודש
משערים כי כבר בעת הדפסת הספר ב-, היו בידי רבי חיים בן עטר חידושיו על סימנים נוספים ביורה דעה, אלו שנדפסו לאחר פטירתו בספר "ראשון לציון", אך בגלל הפלטפורמה של "פירות גנוסר", המציגה את חידושיו אל מול חידושי ה"פרי חדש", נמנע מלהדפיסם כבר אז, כי הספר פרי חדש מסתיים בסימן קכב
ליומא דהילולא: הכל אודות החיים
פאצוניה ואסתר חיו עמו עד פטירתו בירושלים
חיים בן עטר
כן כתב רבנו חיים ויטאל בשם האר"י ז"ל: "בכל דור ודור הקב"ה שולח ניצוץ משיח, כדי שאם נזכה — יגאלנו, ולהאיר לעולם אם יהיו צדיקים בתורתו, שלא יאבד העולם
ובמדרש "רבי יהודה אומר: אילו היה רוצה משה לחיות כמה שנים היה חי שאמר לו הקדוש ברוך הוא נקום ואחר תאסף היכל האהבה שבירושלים בסוף שנת תק"ב נתבשרו רבי חיים ותלמידיו כי נסתיימה המגפה בירושלים, והם עלו לעיר הקודש והמקדש
עיר החביבה על אלהי עולם" באתר זה יובאו דבריו של הרה"ג רבי שמעון יוחאי יפרח שליט"א בעל ה"שכב כארי", "קשת יהונתן" "משוש תבל", "מגילת שיר" ועוד

ליומא דהילולא: הכל אודות החיים

כותב הערך, הרב יעקב משה טולידאנו, משער כי משפחה יהודית מפורסמת מתקופת בשם משפחת "בן הרוכל" היא אותה משפחה בתרגום לעברית, כי בספרות הרבנית הקדומה, "רוכל" מהווה לעיתים כינוי למוכר בשמים ראו שם עוד בהרחבה על תולדות המשפחה ורבניה.

16
קול צופייך לפרשת פנחס
תחת שלטונו התחדשה היציבות במרבית שטחי מרוקו, ולקהילה היהודית ניתן אישור לשקם כמה מבתי הכנסת שנהרסו בימי אביו
קול צופייך לפרשת פנחס
ואחרי שנוצרה מספיק איבה נאמר לו: "נְקֹם נִקְמַת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל מֵאֵת הַמִּדְיָנִים אַחַר תֵּאָסֵף אֶל עַמֶּיךָ" במדבר לא ב
הילולת אור החיים הקדוש
לדפוסים מאוחרים, ראו בפרק ""
תפקיד הצדיקים — להחיות ניצוץ משיח בכל אחד תפקיד הצדיקים שהם ניצוץ משיח הוא גם לעורר את העם לגאולה, כדרך שעשה משה רבנו ע"ה, שהוציאם מהגלות וחיזק את לבם ארבעים שנה להתמיד בדרך לארץ ישראל, וגם להחזירם בתשובה, להוציאם ממ"ט שערי טומאת הגלות ולהביאם למ"ט שערי קדושת ארץ ישראל והן בעוון הדור כמעט שכ"ב ובחדש תמוז תק"ג עלה לשמים בן מ"ז שנה זכרונו לחיי העולם הבא
מאחר שלא נולדו לו בנים אלא רק בנות , נשא רבי חיים בן עטר בשלב מסוים בשם אסתר בת מאיר ביבאס על כן בחר רבי חיים להדפיס את הספר כשפסקי השולחן ערוך מופיעים במרכז העמוד, ובצדדיו שני ה"פירות": פרי חדש ופרי תואר

הילולת

בחג השבועות עצמו שוחררו ממחנה ההסגר שבו הוחזקו, כמקובל, לצורך בדיקות רפואיות, ונכנסו אל העיר.

20
קול צופייך לפרשת פנחס
קול צופייך לפרשת פנחס
מחלוקת כספית נוספת נוצרה בין רבי חיים ואביו רבי משה בן עטר לבין בני משפחת ביבאס: מחסן שהיה שייך לאדם בשם שמואל כהן נרכש בשותפות על ידי משה בן חיים בן עטר, ובן דודו משה בן שם טוב בן עטר
חיים בן עטר
על כן קורא רבי חיים בן עטר זיע"א לכל הקהילות כולן: "קומו ונעלה אל הר ה' בבנינו ובבנותינו"