סוכן תרבות. חיברות

מה שמאפיין קבוצות מהגרים היא: חשד, הססנות, אי אמון, התגוננות, עירנות ודריכות
לדוגמה, אבא שבועל את ביתו גורם למצבים הבאים: - האבא הופך להיות הסבא של בנו האדם לעיתים ירגיש צורך להתאבד "למען הכלל" - למען המטרה ותוך הזדהות חזקה עם האידיאולוגיה של הקבוצה בה הוא חבר

חיברות

ספקות רציניים עלו לגבי נכונות הסיפור, כפי שהופיע ב"ניו יורק טיימס", אך הוא עורר מחקר נרחב בפסיכולוגיה חברתית ותועד על ידי לטנה ודרלי בשם אפקט הצופה מהצד.

3
אדם תרבות וחברה
גישה זו מאופיינת בנטילת תופעה ונסיון להצמיד לה הסבר והקשר חברתי
סוכן
תרבות כמסגרת המעניקה משמעות: כאשר אין משמעות בחיים ישנה אנומיה אי-סדר
חיברות
אדם אשר אינו יודע לקרוא לא יוכל לפענח את הסמלים הללו
הטקס משרת את האליטות בכך שהוא יוצר את האשלייה ש"כולם שווים" לדוגמה, - מגבלות האדם מוות, חולי
שינוי פתאומי שפל כלכלי, אסון טבע, מלחמה, הפיכה עלול להביא למצב שבו ברגע אחד - כל הקלפים נטרפים השפעת ההתנהגות הכפוייה עליו על החשיבה

חיברות

מצב זה מוביל בד"כ לפשיעה גוברת ואנשים שבדרך פועלים על פי חוק בגלל חשש מענישה ואכיפה בד"כ פורקים עול.

1
חיברות
ממצאי המחקר של דורקהיים: 1
אדם תרבות וחברה
מרקס טוען שהדת היא "אופיום להמונים" - מכשיר פוליטי להשתקת ההמון ו"הרדמתו"
סוכן
חברות זו מהווה דוגמה להשפעה הכה רבה של החיברות על האישיות, מכוון שזהותם של הילדים נרכשת בעקבות התייחסות החברה כלפיהם, הציפיות התנהגותיות מהם, אמירת האמירות שנות כמו: "שיתנהג כמו "גבר" או "היא ממש מתנהגת כמו אישה קטנה" וכדומה