מוסך לה קאר רעננה. מוסך לה קאר

ממליץ לכולם לצפות בתוכנית "יצאת צדיק" מתאריך 28 בהמשך רואים אותו מתחמק מהסברים ומתפתל
צריך לתגמל בעלי מקצוע ישרים ואמינים בלבד, ולהחרים בעלי מקצוע שפוגעים בלקוחות תמימים

מוסך לה קאר

בעקבות זאת כדאי לכולם לצפות בפרק ולהחרים את המקום כליל, ולהמליץ לכולם לא להתקרב.

22
מוסך לה קאר
הוא גבה ממנה 5,000 ש"ח עבור תיקון תקלה שאמורה היתה להסתכם ב-200 ש"ח - תיקון שאפילו כלל לא ביצע
מוסך לה קאר
מוסך לה קאר

מוסך לה קאר

.

23
מוסך לה קאר
מוסך לה קאר
מוסך לה קאר

מוסך לה קאר

.

13
מוסך לה קאר
מוסך לה קאר
מוסך לה קאר