אופק לעתיד. אופק (אגודת אשראי)

הדבר היחיד שיכול להציל את רגלו הוא טיפול ייחודי בארה"ב שייתן לו אופק לעתיד טוב יותר יחידות משנה שלה שוכנות בבסיסי , ו
במרץ 2021 קיבלה אופק רישיון להפעלת אגודת אשראי והודיעה כי תתחיל להעניק שירותים לחבריה עד סוף 2021 ההלוואות הניתנות במסגרת המודל מנותבות לאפיקי השקעה חברתיים כגון סיוע למשקי בית ולעסקים קטנים, לעמותות ולארגוני עובדים

The Center for Educational Technology

ברוכים הבאים לאתר של דפוס אופק! בשנת 1997 היה דפוס אופק לבית הדפוס הראשון בארץ אשר קיבל הסמכה ממכון התקנים הישראלי.

13
The Center for Educational Technology
בדיקה אחרונה ב-13 בדצמבר 2018
יחידת אופק
הדוח בוחן נושאים וסוגיות שנבדקו גם בשנים תשס"ח-תשס"ט ומציג תפיסות, הערכות ועמדות של המעורבים ברפורמה כלפי יישומה, הטמעתה והשלכותיה, בהשוואה לשנים אלו
The Center for Educational Technology
דפוס אופק, מבתי הדפוס הוותיקים בישראל 1925 מאז ועד היום, הישן והחדש יוצרים איזון מתוחכם של ניסיון עשיר ופיתוח קבוע של החזון לגלות יחד עם לקוחותינו אופקים חדשים
כך סומנו שלושה תחומים מרכזיים: ראשית, אופני המיסוד וההשגרה של השעות הפרטניות הערכת רפורמת "אופק חדש" בחטיבות הביניים - תש"ע הדוח "הערכת רפורמת "אופק חדש" בשנה"ל תש"ע בחטיבות הביניים: יישום הרפורמה, הטמעתה, והתמורות בעקבותיה" יולי, 2013 משלים את מחקר ההערכה של רפורמת "אופק חדש" בדגש על חטיבות הביניים
מנכ״ל אופק הוא עו"ד , אחד ממייסדי האגודה לפני כשנתיים, במהלך אימוניו לצבא, החל לחוש כאבים בברך

הערכת רפורמת בבתי הספר

ראמ"ה תמשיך ללוות את הרפורמה גם בעתיד באמצעות מחקרי הערכה שיקיפו את הפעלת הרפורמה לאורך שנותיה.

1
אופק (אגודת אשראי)
כמו כן, נכתב בתזכיר החוק כי יוקם רגולטור ייעודי שיפקח על אגודות אשראי, ושאלה לא יהיו כפופות לפיקוח של הפיקוח על הבנקים
The Center for Educational Technology
הבנק שיוקם עתיד להיות מבוסס על שירותים אינטרנטיים וקהל היעד שלו יהיה משקי הבית ו
בית דפוס בחיפה
הדוח כולל נתונים על 729 בתי ספר יסודיים 301 שהצטרפו בתשס"ח ו-428 שהצטרפו בתשס"ט מתוך כ-1,600 בתי ספר יסודיים בארץ המיועדים להצטרף לרפורמה