בבא קמא משחקים. יחידת חילוץ

כמו כן, מותר לסחוט דג מבושל כנ"ל על גבי מאכלים אחרים כדי לתבלן וע"ע בשו"ת מאמר מרדכי ח"ד סי' פ"א ובשו"ת קול אליהו שבת פרק כ"ב שאלה ב' ובשו"ת הרב הראשי תשמ"ח-תשמ"ט סי' קס"ד שאלה א'
וכן מותר לסחוט את כל סוגי הפירות על גבי מאכל מוצק

פרק צו

אמנם ה"ר זלמן שם הביא שתי הסברות וכתב ד'יש להחמיר'.

19
חוברת עבודה לשמיטה
ב אני מבקש מהקנאים לא לתקוף אותי, כי אני בכל מקרה לא מעוניין להיכנס לוויכוחים, ואני לא מתכנן לענות
הכרזת טראמפ
כאשר רבי עקיבא הלך עם חבריו לאחר החורבן, הם הגיעו עד להר הצופים שם הם קרעו קריעה על חורבן הבית שנגלה לעיניהם משם
ייטב
ולחלוק על זה, זה לכפור ח"ו בהנהגת השי"ת
לסיכום: הכרזת נשיא ארה"ב בהחלט יכולה לגרום לתוספת חיזוק למדינת ישראל, ובכך לחזק את ביטחונה, וירוויחו מזה כולם, חילונים, דתיים, חרדים, סאטמר, ולהבדיל נטורי קרתא שו"ע סי' ש"כ סעי' א' וז' ובא"ח ש"ש פרשת יתרו סעי' ג' וכה"ח שם ס"ק מ"ב
יהודי כתב:נשיא ארה"ב הכריז השבוע כי ירושלים היא בירת המדינה

יחידת חילוץ

יהודים דתיים וכו', ובכלל, אפשר להאריך וגם להוכיח! וגינה את ראשי המדינה שמעודדים ענין זה אף שזה די ברור שזה יכול להביא תוצאות מסוכנות ה' יצילנו.

26
ייטב
זיתים וענבים — אסור מהתורה לסוחטם
ייטב
בבא קמא משחקים
כלומר, החילוניות היתה קיימת ממילא והציונות לא הוסיפה עליו הרבה