מיטב דש פנסיה אזור אישי. מספרי תיקי ניכויים

אי 35 א"ת מדד מ 935839043 אי המגוון הרחב מאפשר לבצע התאמה אופטימאלית בין מסלול ההשקעה לצרכי הלקוח
אי מסלול לבני 50 ומטה 936048024 אי התפלגות ההשקעות באחוזים — 29

מיטב דש: מוקד שירות ללקוחות פרטיים ועסקיים

אי פאסיבי מדדי אג"ח 935839043 אי.

מיטב דש פנסיה טלפון שירות לקוחות
אי אג"ח עד %10 מניות 935839043 אי
מיטב דש: מוקד שירות ללקוחות פרטיים ועסקיים
בע"מ 930001664 קרן הגמלאות של חברי אגד בע"מ 930109764 קרן הפנסיה עתודות
מספרי תיקי ניכויים
אי פאסיבי מניות בחו"ל 935839043 אי
אי מניות 25% עד משולב פ 935839043 אי
אי מניות 10% עד משולב פ 935839043 אי אי ג"ח ללא מניות 935839043 אי

מיטב דש פנסיה טלפון שירות לקוחות

את דמי הניהול הנמוכים בקרן יכול לקבל כל עובד שאינו מאורגן במדינת ישראל.

28
מיטב דש פנסיה טלפון שירות לקוחות
בדיקת דמי ניהול בקרן פנסיה והמלצות לחיסכון פנסיוני
מיטב דש: מוקד שירות ללקוחות פרטיים ועסקיים
מיטב דש פנסיה גמל והשתלמות קרן הפנסיה מיטב דש היא למעשה אחוד קרנות פנסיה של בתי השקעות , דש ומיטב שפעלו בעבר כקרנות נפרדות ואוחדו לידי קרן פנסיה אחת
מספרי תיקי ניכויים
התפלגות ההשקעות באחוזים — 3
בשנת 2017 זכתה מיטב דש במכרז האוצר ונכנסה למעמד של קרן ברירת מחדל הודות לדמי ניהול נמוכים שם חברה מספר תיק ניכויים מנורה מבטחים ביטוח בע"מ 935507640 איילון חברה לביטוח בע"מ 935359646 ביטוח ישיר I
מיטב דש פנסיה כללית: להקדלת קצבה עתידית קרן פנסיה מסוג יסוד, המתאימה עבור עמיתים המשתכרים יותר מהתקרה המוכרת להפקדה לקרן פנסיה מקיפה, עבור עמיתים פסולי ביטוח, עבור עמיתים המעוניינים להפקיד כספים נוספים במטרה להגדיל את הקצבה העתידית, עבור עמיתים המחזיקים בביטוחי חיים ואובדן כושר עבודה ולא זקוקים לביטוחים נוספים ועוד טיפים להגדלת החיסכון הפנסיוני בקרן פנסיה באתר האינטרנט של קרנות הפנסיה בישראל

מספרי תיקי ניכויים

ההתאמה מתבצעת בהתבסס על רמת הסיכון המועדפת על כל עמית ועמית, תנאי השוק, טווח החיסכון, גיל העמית ועוד.

5
מיטב דש פנסיה טלפון שירות לקוחות
מסייע להפיץ את החיסכון הפנסיה באמצעות קרנות ברירת מחדל
מיטב דש: מוקד שירות ללקוחות פרטיים ועסקיים
בקרן זו קיימים מסלולים רבים, המאפשרים לכל עמית לבצע את ההתאמה המושלמת בין אפיקי ההשקעה ואופי ההשקעות לבין צרכיו האישיים
מיטב דש פנסיה טלפון שירות לקוחות
ב בע"מ 936069616 הפניקס חברה לביטוח בע"מ 930638713 הראל חברה לביטוח בע"מ 930006101 כלל חברה לביטוח בע"מ 930035985 מגדל חברה לביטוח בע"מ 930000948 הכשרה חברה לביטוח בע"מ 935365692 שם חברה מספר תיק ניכויים גילעד גמלאות לעובדים דתיים בע"מ גילעד הותיקה 930176383 יוזמה — קרן פנסיה לעצמאים בע"מ 935896647 מבטחים — מוסד לביטוח סוציאלי של העובדים בע"מ מבטחים הותיקה 930003918 מגן — קרן פנסיה מרכזית לקואופרציה ביצרנות תחבורה ושירותים — אגודה שיתופית בע"מ 936071042 נתיב — קרן הפנסיה של פועלי ועובדי מפעלי משק ההסתדרות בע"מ 910065119 עמית — הפניקס פנסיה ותיקה 935730499 עתידית קופת פנסיה בע"מ 935330894 פסגות — קופת הפנסיה של הסתדרות העובדים הלאומית בע"מ הע"ל 936005511 קג"מ — קרן הגמלאות המרכזית של עובדי ההסתדרות בע"מ 930003926 קופה לתגמולים ופנסיה של עובדי הסוכנות היהודית לא"י בע"מ 941072274 קופת הפנסיה לעובדי הדסה בע"מ 941022196 קרן ביטוח ופנסיה לפועלים חקלאים ובלתי מקצועיים בישראל, אג' שיתופי בע"מ 930000799 קרן גמלאות של חברי דן בע"מ 930006697 קרן גמלאות של עורכי דין בישראל בע"מ 930617980 קרן הביטוח והפנסיה של פועלי בניין ועבודות ציבוריות א