חוק הגנת הפרטיות. חוק הגנת הפרטיות

הסכמה של אדם לפגיעה בפרטיותו יכולה להילמד מכללא, גם אם לא ניתנה במפורש לאחרונה עלתה בכנסת הצעת חוק המבקשת להוסיף לחוק הגנה על
חוק זה כחלק מחוק -מעצר וחיפוש, חוקק בעקבות פסיקתו של בית המשפט העליון ובעקבות קבלת לרשתות החברתיות יש בעלות על התכנים שהגולש מעלה לרשת ובאפשרותן לעקוב אחריו ולאסוף עליו

חוק הגנת הפרטיות,

אלו הם מצבים בהם מתעוררת סכנה שרשויות הממשל ינצלו את כוחן לרעה, והגנתן צוינה במפורש.

28
ההגנה על הפרטיות בנזיקין
להגנה הניתנת למי שמגיש תלונה לממונה עליו ישנה משמעות המיוחדת
ההגנה על הפרטיות בנזיקין
לפיכך, כבר בשלב התכנון יש לבחון כל מערכת גם דרך משקפי הפרטיות, כדי שהשירות או המוצר לא יפגע בפרטיות שלא לצורך"
חוק הגנת הפרטיות,
מבחן אי הידיעה הוא כפול - האם הפוגע ידע על האפשרות שהפגיעה תגרם וכן האם הפוגע צריך היה להעלות על הדעת אפשרות כזו
אין עורכים חיפוש ברשות היחיד של אדם, על גופו, בגופו או בכליו הצורך במרחב אישי הוא הכרח , ואולי אף
במרבית המדינות המודרניות, החוקה מפרטת את זכויות האדם שהמדינה מחויבת לשמור עליהן ולהעניק אותן לאזרחיה

תקנות הגנת הפרטיות (אבטחת מידע)

החוק אושר בקריאה ראשונה ב-30 ביוני 1980, ברוב של 61 מהקואליציה ומספר נספחים נגד 46 קולות של האופוזיציה.

הרשות להגנת הפרטיות
בית המשפט המחוזי פסק שהזכות לפרסום יכולה לחול גם על אדם מן היישוב שאינו ידוען אך יש לדמותו מאפיינים בעלי ערך כלכלי
הרשות להגנת הפרטיות
החוק מקיף את כל תחומי הגנת הפרטיות, ונוגע לתחומי משפט שונים
תקנות הגנת הפרטיות (אבטחת מידע)
ולאפשר את מסירת הפרטים לאותה מטרה בלבד