עוצר יציאות צה ל. עוצר יציאות

בבסיסים הפתוחים, הונחו המשרתים לעבוד במשמרות תוך שמירה על קפסולות, ללא קיום מפגש ביניהן בבסיסים הפתוחים יעבדו במשמרות תוך שמירה על עבודה בקפסולות מופרדות
האתרים לא יהיו אחראים בשום מקרה לתוכנם של אותם אתרי אינטרנט עלינו לפעול מידית ובמלוא העוצמה לצמצום התחלואה בצה״ל פנימה

קורונה הרמטכ״ל החליט על עוצר יציאות לכלל היחידות הסגורות

גיוס אנשי מילואים שטרם התחסנו יהיה עבור צרכים מבצעיים בלבד ובאישור מפקד זרוע אגף או פיקוד.

28
מגייס 7,000 חיילי מילואים, הוכרז עוצר יציאות מלא במערך הלוחם
בהודעה בנושא צוין כי המנהל הביא לחיסכון מוכח של כ-700 מיליון שקלים
דובר עוצר יציאות מיום שלישי הקרוב למשך 30 יום לפחות
עוצר היציאות יחול על כלל היחידות הסגורות בצה"ל, למעט יחידות אשר יוגדרו 'מחוסנות' או 'ירוקות', שימשיכו את סבב היציאות כבשגרה
בעקבות הזינוק בתחלואה עוצר יציאות, לראשונה בגל הנוכחי
רק מאמץ משותף של המדינה, צה״ל והאזרחים יביא לצמצום התחלואה''
אנחנו נמשיך לתקוף ולהגן, עד שהאש תופסק, ונבטיח שקט ארוך טווח" התכנים שהגולש ימסור לפרסום באתר יהיו חשופים לכל משתמשי האתרים בפרט והאינטרנט בכלל
הגולש מאשר כי כל מידע שנשלח באמצעות האתר עשוי להגיע לצדדים שלישיים כוכבי הוסיף: ''חובה עלינו כצבא, מראשון החיילים ועד אחרון המפקדים, לשמש בימים אלה דוגמה, ולממש את יעודנו בעת הזאת, שמירה על ביטחון המדינה ושותפות מלאה במאבק בקורונה, תוך מתן סיוע נרחב וככל שידרש למדינת ישראל"

בעקבות הזינוק בתחלואה עוצר יציאות, לראשונה בגל הנוכחי

הגולש נושא באחריות המלאה והבלעדית לכל קישור, הצגה או פרסום של התכנים, שנעשו על ידו ומתחייב לשפות את האתר בגין כל נזק שייגרם כתוצאה מכך.

15
דובר עוצר יציאות מיום שלישי הקרוב למשך 30 יום לפחות
אתרי חיילים מצייצים שומרים לעצמם את הזכות לבצע שינויים או עדכונים המתייחסים לתוכן או לגופו של התוכן של אתרי האינטרנט או לפורמט של התוכן בכל עת ללא הודעה מראש
בשל התחלואה הגואה: הטיל עוצר יציאות על היחידות הסגורות
בנוסף, התבקשו המשרתים במערך הלוחם, בבסיסי ההכשרה והיחידות הסגורות, להיערך לשהות ממושכת לתקופה של עד חודש ימים
בשל התחלואה הגואה: הטיל עוצר יציאות על היחידות הסגורות
תהליך ההתחסנות מסתיים שבוע לאחר קבלת החיסון השני