شبث. شبث بن ربعی

شبث‌ بن‌ ربعی از دو راهی ارتداد تا حضور در کربلا

.

شبث بن ربعى...لعنه الله
Shibith recorded at least 38 different maqamat, some more than once, for a total of at least 82 recordings
شبث بن ربعی تمیمی
It is believed that Shibith modeled his performances on those of Rashid al-Qundarji
شبث بن ربعي :

مختارنامه (مجموعه تلویزیونی)

.

شبث بن ربعى...لعنه الله
Salim Shibbeth
مرد هزار چهره کوفه کیست؟