יצחק בן אהרון. אהרון חליוה

נציגי הסיעות הערביות ציינו את הבנתו הייחודית לבעיות המיעוט הערבי ק-י, עובר דרך, עובר אורח, י
במסגרת סמכות ה שבידי הנשיא, הונחו בפני בן-צבי בין היתר בקשותיהם לחנינה של נידונים במשפטים בעלי עניין ציבורי, ובהם ומתנקשיו של לאחר הקמת נבחר ל מטעם מפא"י

יצחק בן

לאחר מכן שירת כ של.

22
אהרון חליוה
קשרי הידידות שקשר איפשרו לו להיות בין האישים הבודדים מחוץ לבני העדה שזכו להתרשם מ
אהרון חליוה
בעקבות פרסומו משנת 1922, בשם: "היישוב היהודי בכפר ", החל בחקר יישובים חקלאיים שקדמו להתיישבות החדשה בארץ
יצחק בן
בן-צבי קשר קשרים אישיים עם יוצאי קהילות יהודיות שונות, ונסע ברחבי על מנת לאסוף שרידים יהודיים ולתעד אותם אחיו הוא הסופר , ואחיותיו הן: ה ודינה אשת
טרם הגעתם לארץ יצאו לאימונים ב, וממנה עברו ל ולמצרים בתקופה זו עלתה לארץ , שותפתו להנהגת המפלגה בווילנה

יצחק בן

בפברואר 1986, התנדב ל ושובץ ב.

12
אהרון חליוה
איבדה שליטה: נדחקו הצידה, וסדר הושג רק לאחר התערבות כוחות צבא בפיקוד שנכחו במקום
אהרון חליוה
בפולטבה היה ראש ארגון ההגנה העצמית המשותף לכלל המפלגות בעיר
אהרון חליוה
בן-צבי התאמץ להשיב את יהודי פקיעין שנטשו את הכפר לכפרם והקים עבור זה את המושב