גרשון הכהן. תהיו יותר שועלים

אם יש יהודים שרוצים להתפלל, המקום הקדוש ביותר ליהודים הוא כמה מטרים משם - הכותל" By using this site, you agree to the and the
גנרל קוטוזוב, לעומתו, מבטא היגיון אחר השועלים מוצאים עצמם נדחקים לשוליים, או שמצליחים בעל כורחם למלא אחר אמות המידה של סרגל המדידה הקיפודי

אלוף (מיל') גרשון הכהן

מערכות ההכשרה למשרתי הציבור לפקידי הממשל הבכירים ולמפקדי צה"ל נוטות להכשרה שיטתית למודל הקיפודי.

אלוף (מיל') גרשון הכהן
האלוף הכהן עסוק בכתיבת ספרים בנושאי ההתנתקות של ישראל מעזה ועל צרכי הצבא של ישראל ביהודה ושומרון
גרשון הכהן: השאלות הגדולות בחיי האדם הן מעל למשפט!
אלא שההבחנה בין קיפודים לשועלים ממש אינה חופפת להבחנה בין ימין לשמאל, בין פרוגרסיבים לשמרנים
מאמרים מאת Maj. Gen. (res.) Gershon Hacohen במרכז בגין
לעלות ולהתפלל שם ודאי שאפשר, זה יסוד היסודות"
על פי דיווח של ב- , אמר הכהן במהלך ביקור תנחומים בבית משפחתו של סא"ל שנהרג ב: "מה שקרה בשנה שעברה דהיינו, היה פשע, ואני הייתי שותף לפשע נגד העם היהודי בינואר השתתף כצנחן מן המניין בתרגיל החטיבתי המוצנח הראשון של זה חמש עשרה שנים
אין לו יכולת להתמודד עם חזונות גדולים ועם משברים יוצאי דופן בשנת הוחזר לשירות קבע על ידי הרמטכ"ל ומונה למפקד "רומח"

תהיו יותר שועלים

לנוכח מצבים אלה - הדורשים העזה לחרוג מן המסילה - ובהבנה, שהצדק והניצחון תלויים בשעות הרות גורל בתפיסת ניהול, המתירה לצורך השעה לרדת מן המסילה, קבע בן גוריון את הממלכתיות כמצפן העל למשרתי הציבור.

24
אלוף (מיל') גרשון הכהן
ועוד, ישנם רגעים בחייה של אומה שיש לבכר את עקרונות הלאום על מערכת החוקים
אלוף (מיל') גרשון הכהן
גרשון הכהן
ב- מונה לראש תוה"ד במטכ"ל, וב- מונה לפקד על אוגדה 36
בעל ב ו מ, על עבודת גמר שכותרתה "מדעיותה של פרשנות סיפרותית: הערות על מעמדם של אילוצים מתודולוגיים" המילים "פנקס הכיס" המשולבות בכותרת הספר, נותנות לספר את הכיוון המעשי המנחה אותו, כאילו משתייך לסוג הפנקסים הטכניים, כמו "פנקס כיס למפקד טנק"
בשנים 1974—1982 שירת בתפקידי פיקוד שונים ב אלה המתאימים לכך הם, על פי רוב, אלה המוכתרים כמצטיינים

אלוף (מיל') גרשון הכהן

ב- מונה למפקד גדוד קורס קציני השריון.

29
גרשון הכהן: השאלות הגדולות בחיי האדם הן מעל למשפט!
בהמשך דבריו מדגיש לניר כי התשוקה לוודאות, סדר ויציבות אמנם נטועה עמוק בנפש האנושית, ואינה בלעדית לקיפודים, אולם הקי פודים מבקשים אותה באופן מובהק יותר, עד כדי תלות בכמיהה להיגיון מסדר אחד ויציב
תהיו יותר שועלים
השועלים, לעומתם — "תופסים את המציאות כמצויה בתנועה מתמדת, שכדי להבינה ולגבש דרכי פעולה חדשות ההולמות אותה, הם נדרשים לשלב בכל פעם מחדש את האסוציאציות, התו בנות והידע הרלוונטי למצב החדש, ובאמצעותם לפלס מחדש את נתיבי התפיסה והפעולה שלהם, לכן הם לא מאמינים בתיאוריה אחת שתסביר את הכל…" עמ' 9 בהקשר הקורונה, לדוגמה, רוב המומחים ל"ניהול אסטרטגי" במדינת ישראל מבקרים את מה שנראה להם כהיעדרו של ארגון מוסדי מדינתי, שהוכן מראש, לניהול המשבר
מאמרים מאת Maj. Gen. (res.) Gershon Hacohen במרכז בגין
ה"שועליות" כדרך חיים רחוקה כמובן מלהיות ניתנת לרכישה במי לוי רשימת הוראות הפעלה