מכון חרוב. חרוב

לעיתים גזע החרוב היה מרשים בגודלו ובהקיפו מדרש רבה ויקרא פרשה י"ג פסקה ד'
אנציקלופדיה "החי והצומח בא"י" כרך 12 עמ' 117-118 ; משה רענן, פורטל הדף היומי ערך 'חרוב' זמן ביעור החרובים הוא זמן הביעור המאוחר מבין הפירות

מכון חרוב

במקומות רבים ניתן למצוא לצד עץ החרוב את אלת המסטיק, ואחת מחברות הצומח בארץ נקראת "חברת חרוב ואלת המסטיק", עובדה המעידה עד כמה השתרש החרוב בארץ.

18
מכון חרוב (ארגון)
הסיכוי גבוה עוד יותר בקרב הבנות מן האוכלוסייה הנחקרת בהשוואה לכלל הבנות בשנתון — פי 5
חרוב
איכות פרי החרוב, פריכותו ומידת ושיעור הסוכרים בפרי עשויה להשתנות על פי הזן, מקום הגידול, הקרקע וכמות המשקעים שירדו באותה שנה כך למדים אנו ממקורות חז"ל
מכון חרוב
ראו הרחבה בנושא: עמר, 2000, 202 — 209
בעבר אף חשבו שהוא אינו עץ ארצישראלי טבעי, אלא הובא ארצה על ידי ה רק לפני כ-2,000 שנה מלבד הזרעים שבתוכו, מכיל ה תרמיל עסיס מתוק הנקרא "דבש חרובים"
לולבי החרובים ראויים למאכל בשלב מסוים בהתפתחותם, השלב שהם ראויים למאכל נקרא "המתקה" החרוב מסוגל לקבע חנקן חופשי מהאוויר בעזרת חיידקים קושרי חנקן הנמצאים בפקעיות מיוחדות בשורשיו

חרוב

את החרוב שאינו מורכב, אבל לא מכר את החרוב המורכב.

27
מכון חרוב
יש להמשיך ולחפש דרכים נוספות כדי להעלות את ההישגים והתפקוד החינוכי שלהם", מסר פרופ' בנבנישתי
מכון חרוב (ארגון)
יש עצי חרוב זכריים ויש נקביים הנושאים פירות
מכון חרוב
עצי החרוב פורחים ב וזהו העץ ה היחיד שפורח במועד זה
פרי החרוב משמש בראש ובראשונה למאכל בהמה לכ- 12% מכלל הבנים בשנתון יש תיק פלילי
מקור טענה זו הוא מאחר והחרוב נמנה על משפחת הקסאלפיניים ותפוצתה המרכזית של המשפחה היא באזורים והסובטרופיים ראה רמב"ם שבת יח, ו החרובין עד שלא ימתיקו כגרוגרת, ומשימתיקו כמלא פי גדי

חרוב

חלקם של עולי בריה"מ במסגרות חסות הנוער כפול משיעורם באוכלוסיה 28.

16
חרוב
רמב"ם שמיטה ויובל ז, יא: ושלש ארצות אלו כולן חשובות כארץ אחת לחרובין
מכון רוטנברג
הערכים מובאים בשני חלקים: החלק המדעי-מקצועי ובעקבותיו הדיון ההלכתי
מכון חרוב
ההפצה נעשית על ידי ציפורים, מכרסמים או פרסתנים