לוח חופשות משרד החינוך 2021. לוח חופשות בתי הספר שנת הלימודים תשפא

ויום ראשון, י' בתמוז תשפ"א, 20 ביוני 2021- טרימסטר ג' תפר , לממשיכים לימודים לכיתה י"ד פסח ליל הסדר מתקיים ביום שבת, ה-27 במארס 2021
הלימודים יתחדשו ביום שלישי, י"א בתשרי התשפ"א, 29 בספטמבר 2020 הלימודים שבים להתקיים ביום רביעי, ה-19 במאי 2021

לוח חופשות בתי הספר שנת הלימודים תשפא

תעריף הגבייה מההורים בגין תוכנית לימודים נוספת.

7
אורך שנת הלימודים ותאריכי חופשות
ערב החג, ימי החג ואסרו חג, מיום שישי, י"ד בתשרי התשפ"א, 2 באוקטובר 2020, עד יום ראשון, כ"ג בתשרי התשפ"א, 11 באוקטובר 2020
לוח חופשות בתי הספר שנת הלימודים תשפא
חג הסיגד הוא יום לימודים סדיר מערכת החינוך מציינת אותו באיריעים בבתי הספר
אורך שנת הלימודים ותאריכי חופשות
צילום: Elzloy, shutterstock ראש השנה תשפ"א-תשפ"ב תחילת חופשה: יום שני, כ"ט באלול, 6 בספטמבר 2021
פירוט החופשים הקרובים , מתי יוצא החגים תאריכים חזרה ללימודים מחופשות בית הספר כולל לוח חופשות משרד החינוך 2021 לוח חופשות בתי ספר 2020 - 2021 שנת לימודים תשפ"א פרופסור רוני גמזו שוקל להכריז כי שנת הלימודים לכיתות ד' ומעלה תידחה לאחרי החגים אך לוח החופשות , אם שנת הלימודים תפתחת כסדרה לפניכם ערב החג, החג ואסרו חג, הימים ראשון, שני ושלישי, ה'-ז' בסיוון התשפ"א, 16 עד 18 במאי 2021
החגים היהודיים למורים היהודים המלמדים בבתי ספר במגזר הערבי החג היום בשבוע התאריך הערות ערב ראש השנה רביעי 20 סוף חופשה: יום שני, ב' בטבת, 6 בדצמבר 2021

לוח חגים ומועדים לשנת 2021

חזרה ללימודים: יום ראשון, כ"ג בניסן, 24 באפריל 2022.

לוח חופשות תלמידים 2021
ההפסקה בת חמש הדקות בין שיעור לשיעור תתקיים כרגיל
3.5
יודגש, כי מועד התחלת תכנית הקיץ יתואם עם וועד ההורים ועם הרשות המקומית ויאושר על ידי המפקח על החינוך המיוחד
לוח חופשות תלמידים 2021
חנוכה הדלקת נר ראשון של חנוכה מתקיימת ביום שישי, ה-11 בדצמבר 2020