כינוי לתלמיד חכם וחריף תשחץ. תוצאות החיפוש

בינתים נודה עוד עוד על חיינו ועל כל מה שיש לנו וכאמור, אף זה יועיל לישועתנו הקרובה! כל מעשיו של האדם בכלל, ושל עם ישראל בפרט משפיעים על העולמות העליונים
ספריו אלו נוצרו בימי משבר קשים והיו צורך החיים ליהדות ועד היום הם מהווים את היסוד להוראות כל הפוסקים, תוך כפיפה להגהות הרמ"א וחידושי האחרונים זוהי הנקודה היהודית בתוקף זהרה אף בסערת הזמנים

מאמרי הרב משה יעקב קנר שפתי מלך על

וזהו הפלא שבמעשה, ששם בעמק הבכא, נרדף וקפוא, מרוחק, נדחה ומנוגב מכל טובה, מקיום מצוות בפועל.

איזהו תלמיד?
התעתיק בכתב לטיני נכתב מאוחר יותר, לצורך נוחות הקורא
תוצאות החיפוש
! כל אחד יודע על החיוב בליל הסדר לדמות בעצמו כאילו יצא ממצרים
מאמרי הרב משה יעקב קנר שפתי מלך על
איש המחשבה והחינוך מצא בהקשר פסוקים זה, את סוד עבודת ד' בשמחה, והיא, על ידי האמונה המבוטאת במקרא הבא: 'דעו כי ד' הוא האלקים הוא עשנו ולו אנחנו'
המאמר סוקר את מאמרי חז"ל בנושא הנישואין- הזכויות והחובות בתוך מערכת זו
על יסוד גישה זו ניתן להבין את הגיוון הסגנוני בנבואה

סברא

הם לא פנו אל הבטלה לבדר את מרירות לבם, אלא נתדבקו בשבת לד' מדעת עצמם.

6
תלמיד חכם
דור סדום מייצג את השלילה הצרופה
סברא
סברא
הן בהלכה והן באגדה נמצא תפיסות אידיאולוגיות המבטאות דעות שונות לנושא המאמר סוקר את דרכי הלחימה בישראל מאז היות לו צבא סדיר בימי דוד המאמר דן במשמעות המעשית של חזון ישעיהו בן אמוץ, על שלום עולמי, על ישראל שמלמדים את האומות אמונה מונוטאיסטית ומוסרית וכך יוצרים אוניברסליזם