בית ספר עממי. בית

נוי מציג שתי גישות: גישתו העל-אורגנית של אולריק וגישה פסיכולוגית הרואה את עיצוב הטקסט כמאבק פנימי אצל המספר בין הרצון להתאים את הסיפור לדרישות הקהל וליצור אותו מחדש לבין מה שהוא מכנה " הנטייה השמרנית להיצמד למסורת מקודשת מדור לדור" מחקריהם של קְרוֹן ואַארְנֶה הפיניים רק מניחים אז את היסודות לאסכולה הגיאוגרפית-היסטורית, שלימים תורחב ותתגבש בידי תלמידו הרוחני של אארנה, הפולקלוריסט האמריקאי סטית תומפסון
דוגמא אחרת היא המושג של נדידה-עצמית, שעל פיה סיפורים יכולים לנוע בכוחות עצמם מבלי שהדבר יצריך אנשים שינועו או ינדדו הקומפוזיציה שלו דומה לזו של פיסול וארכיטקטורה; מכאן השיעבוד המוחלט למִסְפָּר ולדרישות נספות של סימטריה

Pup Academy

דוגמא לכך היא חוק התיקון העצמי של וולטיר אנדרסון, שעל פיו סיפורים במהותם מתקנים את עצמם ולפיכך שומרים על יציבותם הבלתי רגילה בטוחה מפגיעתם של שגיאות או שינויים רשלניים שהוחדרו על ידי מספרים דלים בעלי זיכרון לקוי.

16
סיפור עממי בית הספר היסודי
תורת הבשול וההזנה — למוד המקצוע הזה עשוי להכשיר את הבנות לעבודות בית ולעבודת מטבח
בית
אין להלאות את הילדים בשאלות מסובכות ורחוקות מן המציאות
בית
שני אנשים או מצבים מאותו סוג אינם שונים ככל האפשר, אלא דומים ככל האפשר: שלושה ימים בזה אחר זה הולך הצעיר לשדה הלא מוכר
בשונה ממחקרים מקוריים מאותה תקופה, ממצאיו עמדו בפני הביקורות של השנים שחלפו מאז והם ממשיכים להלהיב כל דור חדש של פולקלוריסטים לסַגֶה יש את הגיונה שלה
ראה גם: שלמה תנאי תירגם מגרמנית ועיבד , הניבלונגים וסיפורים אחרים, תל-אביב, עם עובד תשמ"ח סגות המשפחה האיסלנדיות מתקדמות אפילו צעד נוסף ונראות מודרניות למדי בגלל אי הופעתן של שלשות

בית

האם כל סיפור עממי באשר הוא נפתח בפתיחה רוגעת ומסתיים בנימה רוגעת? הספר שווה לכל בית-ספר עברי.

1
בית
מרגולין: הגשם, מחזור המים בטבע, החטה והלחם, הפרדס, הדבורה והמכוורת, הגפן, הגינה, הנחל והבצה, היער והחורש, הרפת ומשק החלב, הים, שיחות על גוף האדם בקשר עם כללי ההיגיינה של הגוף , המים והאויר, חיי הצמח
סיפור עממי בית הספר היסודי
והרי באו מהגולה צעירים שעברו לחיי עבודה מתוך שכחת עצמם, מתוך כיבוי המאורות הקודמים, מתוך שינוי ארחות חיים אלה
Pup Academy
עם זאת הפרשנות שלו, דומה שהיא מיושנת
שבע ושנים-עשר ולעתים מספרים אחרים מופיעים כמובן, אך הם מבטאים כמות מופשטת בלבד הפולקלור אינו חייב לציית לשום חוקים מלבד חוקיו שלו
בניגוד לנוי שטען כי המספר הטוב יוצר קשר עם קהלו רק בתחילת ההיגוד ובסיומו, ובמהלך ההיגוד עצמו הוא שוכח את הקהל שאליו הוא פונה, הדגישו חוקרים חדשים בתחום את קיומה של אינטראקציה מתמדת בין המספר לקהל הידיעה יכולה "לנוע" בלי שהמעבירים עצמם ינועו

Pup Academy

אזכיר כאן רק לדוגמא שני מאפיינים שבהם מתייחדת אומנות ההיגוד מאומנות התיאטרון: 1.

6
Pup Academy
רק המצב הצורני החוזר של חוסר ישע ושל הוקרה מסוימת לדמות מחזיקים את כל החלקים יחדיו
סיפור עממי בית הספר היסודי
הצצה אל ספרי הלימוד הישנים מלמדת אותנו לא רק על גוף הידע שהועבר לילדים באותה עת, אלא גם מה היתה רוח התקופה, מה היתה האידיאולוגיה של ההגמוניה השלטת וכיצד נוצלה מערכת החינוך, בכל אחד מזרמיו, על מנת להנחיל את אותה אידיאולוגיה וערכיה לדור הבא ולעצב אותו באופן הרצוי
Pup Academy
נראה אם כך שהאחדות האפית הממשית היא כזו שכל אלמנט סיפורי פועל בתוכו כביכול ליצירת אירוע שאת האפשרות להתרחשותו, חזה השומע כבר מההתחלה והיא מעולם לא נעלמה מעיניו