דב הלברטל. דב הלברטל

בוגדים במדינת ישראל, אנטי ציונים ובוגדים ביהדות הם לא ישלמו מיסים כאן, כי להתעשר אפשר בעיקר שם
הם לעולם לא יעלו ארצה משפחתו הלברטל נשוי ואב לשמונה

הרב דב הלברטל בהתבטאויות חריפות במיוחד נגד המגזר החרדי

לאחר נישואיו למד ב לדיינות.

דב הלברטל: הרפורמים הם גויים בני דת משה
בין היתר עוסק הספר בהבחנה בין קנון נורמטיבי שעניינו יצירת נורמות בעלות סמכות, לקנון פורמטיבי שעניינו יצירת מצע תרבותי משותף לבני הקהילה
דב הלברטל
הם ממילא ייעלמו בעוד מספר דורות ספורים
דב הלברטל
הם מעודדים התבוללות, מתחתנים עם גויות, וגאים בכך
הם לעולם לא יאכלו מאותו מסטינג שהישראלים אוכלים הלברטל קיבל תואר מטעם ב בשנת 2008
קרא להתיר ולאפשר תחבורה ציבורית בשבת וגידול חזיר , אך כעבור זמן הכריז על התנגדות להפעלת תחבורה ציבורית בשבת השקר הגדול של הרפורמים, הוא בדבר מספרם

דב הלברטל

הם בזים לקדושת הכותל ולא מאמינים במקדש.

24
משה הלברטל
הפרק האחרון של החיבור עוסק בשאלות היסוד הפילוסופיות והפוליטיות של המתח בין סתר לשקיפות
הרב דב הלברטל בהתבטאויות חריפות במיוחד נגד המגזר החרדי
מקומם הוא עם אהוביהם בעזה ובירדן
דב הלברטל: הרפורמים הם גויים בני דת משה
בתי התפילה שלהם ומוסדות למאותיהם, נסגרים