כניסת כיפור חיפה. תוספת שבת

אולם למעשה אין שעה קבועה להדלקת נרות השבת באופן עקרוני ניתן לצאת ידי חובה על ידי הדלקת נר אחד אולם מנהג משכבר הימים להדליק לפחות שני נרות — אחד כנגד "זכור" ואחד כנגד "שמור"- שני נוסחים המוזכרים בתנ"ך בהקשר של מצוות השבת
מכיוון שעל פי ההלכה היהודית אסורה הבערת אש בשבת, בעבר שימשו הנרות הדולקים כעיקר התאורה בבית, אולם היום הדלקת הנרות נעשית לרוב רק לשם המצווה חולון: בית כנסת "אהבה ואחווה"

×

יש לפעמים שאוכלת ושותה לשיעורים ויש להתייעץ על כך עם הרב.

4
זמני כניסת ויציאת צום יום כיפור 2020
בהלכה, תוספת שבת היא פרק קודם ל ולאחריה, שבה נוהגים דיני השבת והלכותיה, כבעיקר השבת
×
וכה"ח החמיר שם אפילו בבליעת רוק
יום כיפור 2020
כניסת הצום:18:25 יציאת הצום: 19:28 למה צמים ביום כיפור יום כיפור מוזכר בתורה כיום צום ועינוי הנפש
יש להוריד ממך את עול הטיפול של הילדים במיוחד בשעות הקשות של הצום רח' מנחם בן סרוק 13
לכן הורחק ממנו כל עונג גופני מצוות העינוי וכל מאמץ להשׂיג תועלת גופנית איסור המלאכה , כוונתי לעשׂיית מלאכות, ומצטמצמים בו באמירת הוִידוּיים, כלומר, בהודאה בחטאים ובתשובה מהם עדיף לאכול ולשתות דברים מזינים

יום כיפור 2021: זמני כניסת הצום ויציאת הצום

לשם כך , כל מי שקשה לו הצום שיישאר בבית.

19
תוספת שבת
כחלק ממגבלות הקורונה והסגר שהוטל על המדינה בתקופת חגי תשרי, יתנהלו התפילות בבתי הכנסת על פי המתווה שאושר בממשלה — עד 10 אנשים במבנה ו-20 בשטח פתוח
כניסת שבת, זמני יציאת שבת ומועדי הדלקת נרות
לדעת הרא"ש כולם מדרבנן חוץ מאכילה ושתיה, ולדעת רמב"ם הכל מדאורייתא
זמני כניסת שבת ויציאת שבת בחיפה ב
על פי תורת הסוד, הילדים מנשקים ידי ההורים לאחר הברכה כתבי האר"י
אם רגיל לאכול בשעה מסוימת מאחרים את זמן הארוחה בשעה או יותר כפר סבא: בית כנסת "בית דורשי"
יש שהסבירו שהתורה מבקשת להקל לנו את הצום ע"י האוכל ב"ח תר"ד , ויש שהסבירו שהתורה באה להקשות עלינו מעט גם ביום זה ערוה"ש תר"ד הדלקה בשמן זית נחשבת למהודרת ביותר ויש שמדליקים כך עד היום

יום כיפור 2020

כמו כן חל איסור להשתמש בשמן עם ריח רע, שמן המפיץ ריח טוב ושמן מתנדף שעשוי לגרום לדליקה.

28
תוספת שבת
הלימודים יתחדשו ביום שישי, י"א בתשרי תשפ"ב, 17 בספטמבר 2021
זמני כניסת שבת ויציאת שבת בחיפה ב
השנה יום הכיפורים יהיה שונה מהרגיל
יום כיפור
במהלך טקס הקרבת הקורבנות היה הכהן הגדול מתוודה על עוונותיו, על עוונות אחיו הכהנים, ועל עוונות עם ישראל