ועדת העבודה והרווחה. ועדת העבודה והרווחה בכנסת

אתם תעבדו ביעילות, לא ניתן לכם לקבור את זה" ביטלנו את גזירת המס החדש על העסקים
לו תקודם ההצעה ותיחקק, ברי כי היא מבטלת את נכונות המעסיקים שלא לתבוע שיפוי רטרואקטיבי בגין מימון ימי הבידוד מחודש מרץ 2020 וכל עוד לא ישופו המעסיקים בגין הוצאותיהם הכבדות" בסוף ספטמבר הגיעו ההסתדרות, האוצר ונשיאות המעסיקים והעסקים להסכמות בנוגע לאופן חלוקת נטל התשלומים על ימי הבידוד

ועדת העבודה: לאמץ את התקן האירופי לפיגומים, במקום התקן הישראלי

המתווה המוצע ביקש לחלק את נטל ימי הבידוד בין העובדים, המעסיקים והמדינה.

12
ועדת העבודה: לאמץ את התקן האירופי לפיגומים, במקום התקן הישראלי
אביעד שוורץ, מאגף התקציבים באוצר ציין כי יש רשימה של תחומי הכשרה שלמשתתפים בהם מקוצצת קצבת האבטלה, משום שאינם מייצרים ערך מוסף
ועדת העבודה אישרה תשלום דמי אבטלה לפרילנסים בעולם התרבות
במשרד סבורים שפתרון זה יאפשר הכנסה מהירה של פיגומים אירופיים לענף
ועדת העבודה והרווחה של הכנסת
ואכן, הצעת החוק שאושרה מקיימת את הפסוק "אל תשליכני לעת זקנה" ושומרת על עתידם של עמיתי קרנות הפנסיה הוותיקות"
התיקון שאנו מובילים, בשיתוף עם יו"ר ועדת העבודה, מנכ"ל הביטוח הלאומי ושר התרבות, הוא היסטורי ומשנה חיים בעבור רבים מתוכם בפועל, על אף שהחל מה-23 ביולי אמורים היו כל הפיגומים שלמעלה מ-8 מטרים לעמוד בתקן החדש, לא אושר ולו דגם פיגומים אחד בישראל
הנגרים, הטקסטיל, הברזל, אנחנו אלה שבנינו את האלונקה שעליה יושבת כל התעשייה הגדולה ואנחנו נענקים אין בתי ספר טכנולוגיים, אין הכשרות

ועדת העבודה והרווחה אישרה את מתווה מימון ימי הבידוד

להחלטת קדמה פגישה שקיימו כץ ויו"ר ועדת המשנה לתאונות בענף הבניין, ח"כ אוסמה סעדי הרשימה המשותפת , עם נציגי מכון התקנים ומינהל הבטיחות במשרד העבודה.

26
ועדת העבודה והרווחה של הכנסת
אתי גבאי, סגנית הממונה על השכר במשרד האוצר אמרה: "יש תחושה שעשו כאן משהו קר ומנוכר וזה לא כך
ועדת העבודה והרווחה בכנסת
אין להתפלא על דבריה של יוזמת החוק
ועדת העבודה והרווחה אישרה את מתווה מימון ימי הבידוד
אני חושב שלמפקח העבודה הראשי יש סמכויות בחוק, והוא יקבל המלצות מוועדת מומחים באשר להכנסת הפיגומים, בהתאם למקובל באירופה
עם זאת, נושא המענקים לשבים לשוק העבודה עדיין לא עלה לדיון מאחר והצעת הצו למענקים עבור חיילים בעלי משפחות ומשרתי שירות לאומי שאיבדו את עבודתם עדיין לא הוגשה לוועדה כץ: "יש לשים סוף לוויכוחים על חשבון חיי הפועלים שממשיכים ליפול בגלל סרבול משפטי
תהיה כאן אנרכיה ואתם תצטרכו להסביר את זה" אחד הנושאים שנדונו באותו יום היה נושא התשלומים להורים ולמשפחה האומנת

ועדת העבודה והרווחה לא אישרה את מתווה ימי הבידוד

המיועדות לתפקיד היו"ר הן: ועדת העבודה והרווחה- , ממפלגת העבודה.

9
ועדת העבודה: לאמץ את התקן האירופי לפיגומים, במקום התקן הישראלי
אל תשכחו שאנחנו מעוניינים בהם"
ועדת העבודה: לאמץ את התקן האירופי לפיגומים, במקום התקן הישראלי
נציגים שונים מהמגזר העסקי התייחסו גם הם למתווה המוצע: רון תומר, התאחדות התעשיינים: "ישבנו עם האוצר והגענו להסדר שבו בו אף אחד לא ניצח, הוא מאוזן ואני שם עליו את ידיי
ועדת העבודה: לאמץ את התקן האירופי לפיגומים, במקום התקן הישראלי
לאחר שאושר היום הצו בוועדת העבודה והרווחה, שר העבודה והרווחה איציק שמולי יחתום על הצו לאלתר