ארבעה טורים. Sifrei Yesod

זו דרך פירוש שייחודית לו; פרשן נוסף שכתב כך היה מורו ה בחקירה פילולוגית כולל השוואה ממוחשבת ובדיקות הסתברותיות מוכיח הרב יעקבסון שיורה דעה נסמך הן על הסדר והן על ציטוט נרחב מתוך דברי הרשב"א בספרו תורת הבית במהדורת "הארוך"
העיקריים והמוקדמים שבהם הם הפירושים "בית יוסף" ו"בית חדש" הממוקמים משני צדיו של "הטור" שבמרכז הדף נא להיות בקשר איתנו עבור הצעת מחיר עדכוני

טור שירת דבורה

ניתן להשמיט את פרמטר הרוחב.

טור אורח חיים
בחלק ממהדורות הטור נוספו בתחתית הדף הערות, הגהות ומראי מקומות
ספרי חיים
Printed in double columns with marginal notes
אנציקלופדיה יהודית דעת
בין כתבי היד החשובים נמנה כתב היד שבספרייה הבריטית בלונדון משנת וכן כתב יד שבספרייה הלאומית בפריז
סדר מועדות והלכותיהם ומגילה וחנוכה ור"ח והתענית על דרכו של רבי יוסף קארו בכתיבת "בית יוסף", והתייסותו למהדורות השונות של ה"טור", ראה במאמר הבא: רבי משה איסרליש, הרמ"א, הוסיף בהגהותיו "דרכי משה" את פסקיהם ומנהגיהם של חכמי אשכנז האחרונים
רבי יעקב "בעל הטורים" קיבל מאביו כלל גדול בהוראה: על מחבר ספר דינים להביא ראיות לדבריו ולהצביע על מקורם, כדי שיוכל המעיין לעמוד על אמיתות דבריו פירושו של רבינו יעקב בן אשר לתורה הוא פרשנות מסוג "הכא והתם", היינו מילה מסוימת שנמצאת רק מספר פעמים קטן בתנ"ך, ועל ידי הקשר בין המקומות השונים הוא מוצא מקורות לדרשות חז"ל, ומוסיף אף חידושים משלו

img.idealinternet.com Sefer Detail: ארבעה טורים

ולכן הסכמתי לסמכו לאחד מהפוסקים המפורסמים.

10
תבנית:ארבעה טורים
ולא ראיתי לעשות ספר זה חיבור בפני עצמו, כדי שלא אצטרך לכפול ולכתוב דברי מי שקדמני
img.idealinternet.com Sefer Detail: ארבעה טורים
בתחילת כל פרשה כותב גימטריאות וטעמי המסורות, ואח"כ חוזר על כל הפרשה ומפרש כל פסוק
ספרי חיים
החיבור "בית חדש" מכונה "ב"ח" מרבי נכתב והודפס זמן קצר לאחר מכן
חלק זה רובו נסמך ישירות על הלכות אישות במשנה תורה לרמב"ם הוא קרא את חיבורו בשם "בית ישראל" , כשהוא בנוי על שני חלקים מקבילים: "פרישה" ו"דרישה"
עדות נוספת לכך היא מר' שכתב כי בחזרתו מארץ ישראל עבר דרך "כיוס" והשתטח על קבר ר' יעקב בעל הטורים הספר ארבעה טורים מאת בן ה, מהווה סיכום הלכתי של כל ההלכה הנוהגת לאחר החורבן

ארבעה טורים

חיבר את "ספר הטורים", שהוא ספר הלכה מרכזי, על פיו נתחבר ה"שלחן ערוך", וכן "ספר הרמזים" ופירוש לתורה.

15
Exodus 28:17 Hebrew Text Analysis
ר' יעקב היה חולה וחלש, והתפרנס בדוחק עי' טא"ח סי' רמ"ב
תבנית:ארבעה טורים
מבנה הספר "ספר הטורים" מחולק לארבעה חלקים: א "אורח חיים": "הוא יסיר ממוקשי מים להולכים באורחותיו"
אנציקלופדיה יהודית דעת
נולד באשכנז קרוב לשנת 1270