גוזי. Niddah 31a

תנו רבנן בראשונה היו אומרים אשה מזרעת תחילה יולדת זכר איש מזריע תחלה יולדת נקבה ולא פירשו חכמים את הדבר עד שבא רבי צדוק ופירשו בראשית מו, טו אלה בני לאה אשר ילדה ליעקב בפדן ארם ואת דינה בתו תלה הזכרים בנקבות ונקבות בזכרים The Sages taught: At first, people would say that if the woman emits seed first she gives birth to a male, and if the man emits seed first, she gives birth to a female ~ ~ 03:02, 16 בינואר 2021 IST דווקא לי לא ברור מדוע שם הערך צריך לכלול גם את שמו האמיתי בסוגריים, לדעתי הסוגריים לא נחוצים לכותרת
And that one, a female fetus, emerges in the manner in which it engages in intercourse, i איסקוב נפצעה אנושות אך שרדה, והפכה לסמל במאבק למניעת אלימות נגד נשים

ג'וזי כץ

לאחר מכן השתתפה ב יחד עם קראוס, ונגנים שונים.

13
Blog: Science in the Talmud
צריך סולם ארבעה עשר להתירו - פי' בקונטרס שצריך למשוך רגלי הסולם ארבעה מן הכותל ולא דק דכי משיך ליה י' טפחים נמי מן הכותל שהוא שיעור גובה הכותל יגיע ראש הסולם לראש הכותל דארבעה עשר הוא שיעור אלכסון של י' על י' דכל אמתא בריבועא אמתא ותרי חומשי באלכסונא A ladder 14 handbreadths heigh is needed - Rashi explains that the feet of the ladder need to be placed 4 handbreadths from the wall
שיחה:ג'וזי (יונתן) זירה
After a period of time, he heard that the ship of the other person had sunk in the sea, and realized that the thorn had saved him from death
Blog: Science in the Talmud
בשנת חזרה כץ לשתף פעולה עם הזמר ויחד הם העלו את המופע, "האהבות שלי", ערב מחווה לשירי החלונות הגבוהים
תנו רבנן שלשה חדשים הראשונים תשמיש קשה לאשה וגם קשה לולד אמצעיים קשה לאשה ויפה לולד אחרונים יפה לאשה ויפה לולד שמתוך כך נמצא הולד מלובן ומזורז § The Sages taught in a baraita: During the first three months of pregnancy, sexual intercourse is difficult and harmful for the woman and is also difficult for the offspring בשנת הצטרפה כץ לצמד , להרכב שנקרא ""
לאחר שתי שנות נשואים, נהרג בעלה לעיניה ולעיני בנה ב, בעת שנסעו זה אחרי זה ברכבים נפרדים And once its time to emerge arrives, it turns upside down and emerges; and this is what causes labor pains

פרשת שירה איסקוב

The attribute of flesh and blood is that when a person plants seeds of different species in one garden bed, each and every one of the seeds emerges as a grown plant according to its species.

23
Blog: Science in the Talmud
בשנת 1970 הצטרפה כץ ללהקת "", הרכבו של
פיצוץ
בעקבות הפציעות שספגה איסקוב אושפזה ב לחודש וחצי, במהלכם ביקשה לפרסם את שמה ותמונתה עטופה בתחבושות
גוזי
בשני בני אדם שיצאו לסחורה ישב לו קוץ לאחד מהן התחיל מחרף ומגדף לימים שמע שטבעה ספינתו של חבירו בים התחיל מודה ומשבח לכך נאמר ישוב אפך ותנחמני It is referring, for example, to two people who left their homes to go on a business trip
בין היתר אמר עליו ג'וזי: רמי ורד חולה נפש הוא שמאל רדיקאלי לא פלא שלא שילמו לא בהבימה כי הוא ממש לא מצחיק בנוסף, הוא די ג'יי ומוזיקאי במקצועו, אוסיף את זה לערך בזמן הקרוב
אני והשכנה צרחנו 'תפתח את הדלת' התוכנית עוררה הזדהות והד ציבורי רב

פרשת שירה איסקוב

The school of Rabbi Yishmael taught a parable: This matter is comparable to a person who winnows grain in the granary; he takes the food and leaves the waste.

22
ג'וזי כץ
This is the meaning of the statement: I will give thanks to You, Lord, for You were angry with me
שירה איסקוב ועדי גוזי שהצילה אותה ישיאו משואה ביום העצמאות
כמו כן, משה הועבר לבידוד כעונש על שהתראיין בניגוד לפקודות והועמד ל
גוזי
בתאריך 9 בפברואר קיבלה שירה איסקוב גט מאביעד משה לאחר שדיין בית הדין איים לכלוא אותו בצינוק אם לא יתן גט מיידי